Sempozyumlar

Düzenlenen panel, seminer, konferans gibi pek çok salon programlarının yanında ilim aleminde büyük beğeni gören ve her birini kitap haline getirdiğimiz sempozyumlarla topumu bilinçlendirmeye çalışmaktayız.

Vakfımızın birçok ilim adamının katılımıyla düzenlediği ve kitap haline getirdiği sempozyumları şu şekildedir:

1- Kemal İbni Hümam’ın Hayatı Eserleri ve İlmi Kişiliği Sempozyumu ( 1991 )
Vakfımıza adını koyduğumuz Kemaleddin İbni Hümam’ın hayatı, ilmi kişiliği ve eserlerinin; sunulan tebliğlerle tüm kamuoyuna tanıtıldığı sempozyumla pek çok Sivaslı’nın ve ülke insanının bilmediği bir değerin tanınmasına katkı sağlanmıştır. 25 – 26 Mayıs 1991’de yapılan sempozyum sonucunda oluşturulan kitap konuyla ilgilenenler için en önemli kaynaklar arasında yer almaktadır.

2- Eğitim ve Verimlilik Sempozyumu ( 1992 )
İnsanlığın temel meselesi olan ve beşikten mezara kadar hayatımızın bir parçası olan eğitim konusunun; Eğitim ve İslam, Din Eğitimi, Ahlak Eğitimi, Meslek Eğitimi gibi başlıklarla konuşulduğu 15 – 17 Mayıs 1992 tarihindeki sempozyuma bir çok eğitimci ve akademisyen katılarak tebliğ sunmuştur.

3- Şemseddin Sivasi’nin Hayatı Eserleri ve Tasavvufi Yönü Sempozyumu ( 1993 )
23 Mayıs 1993 yılında düzenlenen sempozyumla; Sivas’ın önemli bir değeri olan Şemseddin Sivasi’nin Hayatı, Eserleri ve İlmi kişiliği sunulan tebliğlerle ortaya konulmuştur. Aradan geçen yıllara rağmen konu ile ilgilenenler için en önemli kaynak bu sempozyumdur.

4- 21.yy’a Girerken Dünya ve Türkiye Gündeminde İslam Sempozyumu ( 1995 )
19 – 21 Mayıs 1995 tarihlerinde düzenlenen ve 21. yy ‘ a girmeden İslam’ın Türkiye ve Dünya gündemindeki yerinin konuşulduğu sempozyum günümüzde bile tartışılmaya devam eden pek çok konuyu gündeme getirerek kamuoyunun ve ilim aleminin dikkatini çekmiştir.

5- Kültürümüz ve Kitap Sempozyumu ( 2007 )

Uzunca bir süre ara verdiğimiz sempozyumlara 4 – 6 Mayıs 2007’de düzenlediğimiz Kültürümüz ve Kitap Sempozyumu ile yeniden başladık. Toplumun niçin okumadığı, gençlere okuma alışkanlığının nasıl kazandırılacağı gibi pek çok sorunun gündeme geldiği sempozyuma şehir içi ve şehir dışından pek çok araştırmacı, yazar, yayıncı ve akademisyen katılarak tebliğ sunmuştur.

6- İlim ve Kültür Tarihinde Sivasiler Ulusal Sempozyumu ( 2010 ) 

30 Nisan – 1 Mayıs 2010 tarihinde gerçekleştirilen Sempozyuma 60’ın üzerinde akademisyen, araştırmacı katılmıştır. Şemseddin Sivasi ve onun soyundan gelen çeşitli mutasavvıf – şairlerin hayatları ve kültürümüze katkıları farklı yöneleriyle ele alınarak incelenmiştir.

7- İslamofobi: Kolektif Bir Korkunun Anatomisi(2011)

Sivas’ta 18-19 Kasım tarihleri arası Kemaleddin İbn-i Humam Vakfı tarafından İslamafobia sempozyumu düzenlendi. Sempozyumda ‘Kolektif bir konun anatomisi olarak islamafobia’ konusu ele alınmıştır.

8- Bir Kimlik İnşası Olarak Muhafazakarlık Sempozyumu (2013)

23 Kasım 2013 tarihinde gerçekleştirilen “Muhafazakarlık” kavramı, Sivas’ta masaya yatırılmıştır. Kentte, Kemal İbn-i Hümam Vakfı’nın düzenlediği sempozyumda “muhafazakarlık nedir” sorusunun cevabı aranmıştır.Sempozyuma alanında uzman çok sayıda akademisyen, araştırmacı ve yazar katılmıştır