6- İlim ve Kültür Tarihinde Sivasiler Ulusal ( 2010 )

SEMPOZYUM RESİMLERİ

Kopyası IMG_7462IMG_7478IMG_7486IMG_7481Kopyası IMG_7489
IMG_7469
 

Resim 001 k rIMG_7505 IMG_7506 IMG_7507 IMG_7508 IMG_7512 IMG_7526 IMG_7527 IMG_7533 IMG_7536 IMG_7559 IMG_7576 IMG_7597 IMG_7602 IMG_7605 IMG_7636 IMG_7736 IMG_7750 IMG_7786 IMG_7831
IMG_7977IMG_8005 IMG_8045 IMG_8304 IMG_8401 IMG_8450IMG_7888 SİTE

  

SİVASİ İLAHİLER KİTAPCIĞIResim 001 k r

SEMPOZYUM KİTABİsivasiler 1 İlim ve Kültür Tarihinde Sivasiler Ulusal Sempozyumu ( 2010 ) 

30 Nisan – 1 Mayıs 2010 tarihinde gerçekleştirilen Sempozyuma 60’ın üzerinde akademisyen, araştırmacı katılmıştır. Şemseddin Sivasi ve onun soyundan gelen çeşitli mutasavvıf – şairlerin hayatları ve kültürümüze katkıları farklı yöneleriyle ele alınarak incelenmiştir.