1- Kemal İbni Hümam’ın Hayatı Eserleri ve İlmi Kişiliği ( 1991 )