Ana Gaye – Misyon – Vizyon

Ana Gayemiz
Cenab-ı Hakk’ın rızasına nail olmak. Bunun için bu hedefi gözeten insanlardan oluşan bir toplum meydana getirebilmek. Birbirlerine karşı sevgi ve saygı besleyen, birbirlerinin hakkına riayet eden, hakkı üstün tutan, vefakâr, sadık, fedakâr ve gayretli, çalışkan bir toplum meydana getirmek.

Misyonumuz
Milli ve manevi değerleri eğitim, kültür ve sosyal faaliyetler yoluyla topluma kazandırmak.

Vizyonumuz
Kurumsallaşmasını tamamlamış, eğitim, kültür ve sosyal sahalarda her türlü faaliyeti gösteren, verimli çalışan, yeterli akara sahip, öncü, örnek ve yüksek itibar sahibi bir vakıf olmak.

Değerlerimiz

• Ahlâki ve manevi değerlere bağlılık
• Faydalı olmak
• Liyakat ve ehliyet
• Gönüllülük
• Adalet
• Vefa ve sadakat
• Hoşgörü
• Doğruluk
• Şeffaflık ve hesap verme sorumluluğu
• Güvenilirlik